Tina is our house guest. She will stay with us for over five weeks. Ugh, I know what you’re thinking, but I assure you, it’s all right with us. However, the atmosphere at home is already a bit tense, understandable, when somebody new starts to share with you your living quarters. Tina has gorgeous green eyes, beautiful long hair, long nails, and presently, is a little angry, maybe frustrated, I haven’t figured it out quite yet. The reason might be that she doesn’t have a bed yet, so for the time being she sleeps under ours. This might be a reason she hisses a lot, but it doesn’t bother A. and me. Coma and Osa though, mind her very much. Tina is a Persian cat. She is staying with us while J. is on vacations in Europe. I think she misses him and her comfortable home a lot, but I hope it will only get better.

Tina jest gościem w naszym domu.  Będzie z nami przez ponad pięć tygodni.  Tak, wiem co myślicie, ale zapewniam Was, że nie mamy nic przeciwko temu.  Jednakże, atmosfera w domu już jest trochę napięta, ale to zrozumiałe, gdy ktoś nowy zaczyna dzielić z nami mieszkanie.  Tina ma piękne zielone oczy, śliczne długie włosy, długie paznokcie, i obecnie jest trochę zła, a może sfrustrowana, jeszcze tego nie wiem.  Powodem może być fakt, że Tina jeszcze nie ma własnego łóżka, i póki co to śpi pod naszym.  To również może być przyczyna, dla której Tina syczy ze złością, ale to nie przeszkadza ani A., ani mi.  Koma i Osa natomiast mają z tym potężny problem.  Tina jest perskim kotem.  Mieszka z nami na czas wakacji J. w Europie.  Myślę, że tęskni za nim i swoim wygodnym domem, ale mam nadzieję, że już niedługo poczuje się lepiej.