From a little string of hearts to the big one. Last year in April I showed here a small plant called String of Hearts, and even though I see the thing daily, I still admire its vigorous growth over the span of ten months. I like to think, this little guy is the symbol of our collective human effort on this earth becoming more cohesive at last, more sensible, and more humane with each passing year. Egypt comes to mind as the exhilarating example of our emotional evolution – so cheers to our growing hearts!

Od małych serc do dużych – pamiętasz jak w zeszłym roku pokazałam tutaj roślinkę pod nazwą Ceropegia, lub inaczej “Sznur Serc”, i chociaż patrzę na nią codziennie, to nadal podziwiam jej pełen wigoru wzrost w upływie zaledwie 10-ciu miesięcy. Zaczynam o niej myśleć jako o symbolu na to nasze życie na ziemi, na ten nasz kolektywny ludzki wysiłek, który z roku na rok staje się coraz to bardziej koherentny, wrażliwy i humanitarny. Egipt przychodzi na myśl jako napełniający nadzieją przykład wzrostu naszej emocjonalnej ewolucji – zatem więc, niech rosną nasze serce coraz to większe!