There is this flock of ducks living under our window. The grassy patch in the center of our condo complex turns into a wetland when it rains, or when it’s cold, like these last few days. The ducks sit in the puddles for hours, happily sharing their recreational site with a few more duck couples. It takes an occasional raccoon to scare them off so they return briefly to their living quarters in the nearby Green Timbers park. But then they come back. They must like the ambiance of this place.

Małe stado kaczek żyje sobie pod naszymi oknami. Trawiasty teren pomiędzy budynkami naszego kompleksu apartamentowego zamienia się w teren podmokły zawsze kiedy pada, lub jest zimno i pochmurnie, jak to bywa tutaj ostatnio. Te kaczki spędzają dlugie godziny w kałużach, dzieląc chętnie to swoje miejsce rekreacyjne z kilkoma innymi kaczymi parkami. Szop pracz da radę je czasem przegonić, po czym na krókto wracają do swojego domu w pobliskim parku Green Timbers. Ale zaraz są z powrotem. Musi im się tutaj podobać.