I dragged A. for a walk late in the afternoon.  He came home from work beat and unwilling, but my power of persuasion was magnificent, as usual.  I so wanted to check out the conker tree I spotted the other day.  The day I stumbled on that tremendous tree in the Tynehead park, it still was making up its mind whether to bloom or not, so I decided to give it a few days, but now it seemed, it was a high time, so I made A. walk with me in order to take a few shots.  It turns out,  now, when I look at the images I shot, none is really exciting enough to show, but A’s. take in black&white actually spells out the enormousness of that giant tree in ways that none of my pictures conveys.  Have a look.

Wyciągnęłam A. na spacer tym późnym popołudniem. Wrócił z pracy zmordowany i niechętny, ale moja siła perswazji jest ogromna. Bardzo chciałam sprawdzić co się dzieje z kasztanowcem, którego odkryłam niedawno. W dniu, gdy się na niego natknęłam w parku Tynehead, jeszcze nie zamierzał kwitnąć. Podejrzewałam, że potrzebował jeszcze kilku dni i, że teraz nadszedł czas. Nalegałam więc żebyśmy poszli do parku i zrobili kilka zdjęć. Teraz, gdy przyglądam się zdjęciom, które zrobiłam, to żadne z nich nie wydaje się warte pokazania. Natomiast to czarno-białe ujęcie strzelone przez A., oddaje świetnie potęgę tego drzewa, w sposób jaki żadne z moich zdjęć tego nie robi. Popatrz.