I never tire of going to the beach, just losing myself in the richness of sights, smells, textures. This lonely breakwater pole could easily be a science project. How many life forms can you spot on it? Plenty. I wish people coexisted so harmoniously.

Plaża jest prawdopodobnie jedynym miejscem, w którym nigdy mnie nie dopada nuda. Łatwo jest mi zagubić się w bogactwie plażowych widoków, zapachów, tekstur. Ten samotny słup falochronowy z powodzeniem mogłby stać się przedmiotem naukowego projektu. Te różnorodne formy życia, tak dzielnie koegzystujące. Czy możesz je zliczyć?  Żeby ludzie umieli żyć w takiej zgodzie.