I admit, having cats at home and feeding birds outside is, at best, counter-intuitive, but truly, it’s outright dangerous.  For the birds, that is.  Fortunately, today the creatures co-existed in harmony.  Birds fed on sunflower seeds and the cat lounged.  She chooses her opportune moments wisely.  This took place just when I was heading out shopping. Przyznaję, posiadanie kotów w domu i dokarmiane ptaszków na balkonie nie idzie w parze. Powiem więcej, taki układ jest wręcz niebezpieczny. Niebezpieczny dla ptaszków, oczywiście. Na szczęście, dzisiaj te stworzenia koegzystowały w pełnej harmonii. Ptaszek zajadał słonecznik, a kot odpoczywał. Osa wybiera miejsca na odpoczynek z namysłem. Prawie zawsze układa się tam, gdzie jest najmniej potrzebna. Tutaj z precyzją wpakowała się do koszyka kiedy wychodziłam na zakupy.